info@geostars.eu +357 22 805 511

Η όλη ιδέα για την κοινή ανάπτυξη των τριών ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της Κρήτης και της Κύπρου ξεκίνησε το 2009 με την υποβολή του έργου ΓΕΩΤΟΠΙΑ στο Πρόγραμμα Ελλάδα- Κύπρος 2007-13 και εν συνέχεια, ως αποτέλεσμα του έργου,  με την ένταξη τους στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Έκτοτε, η προσπάθεια παραμένει κοινή για την εξεύρεση  στοιχείων παράλληλης ανάπτυξης,  ανάμεσα δε στις από κοινού αναζητήσεις προέκυψε το θέμα της αστροπαρατήρησης και του διαστήματος ως μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού για προσέλκυση επισκεπτών αλλά και ως βάσεις επιστημονικής έρευνας στα τρία Γεωπάρκα –Τρόοδος, Σητεία, Ψηλορείτης. Κατά τη φάση συζήτησης, προέκυψε ότι ο Ψηλορείτης διατηρεί αστεροσκοπείο στον Σκίνακα, η Σητεία από καιρό επιζητούσε χώρο για τη δημιουργία πλανηταρίου ενώ στο Τρόοδος, συγκεκριμένο ακίνητο είχε ήδη εκμισθωθεί από την κοινότητα Αγριδιών με την αιτιολογία δημιουργίας αστεροσκοπείου. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι καμιά συγκεκριμένη μελέτη δεν έγινε με ειδικό σκοπό να αναδείξει την αναγκαιότητα μιας ανάπτυξης γύρω από το θέμα των άστρων αλλά ορισμένες φορές η έγνοια των ανθρώπων για την επιβίωση των περιοχών τους οδηγείται και από το ένστικτο τους. Η ιδέα μάλιστα για τη δημιουργία αστεροσκοπείου στο Τρόοδος αγκαλιάστηκε από πολλούς φορείς της αστροπαρατήρησης και των κρατικών αρχών, οδηγώντας έτσι και στην αποτύπωση (στην παρούσα πρόταση) της ιδέας του αστροτουρισμού ως εναλλακτική μορφή τουρισμού για στήριξη των τριών Γεωπάρκων.

Πέραν από το ένστικτο όμως, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των αποφάσεων. Για το Τρόοδος, αυτό έγινε μέσα από πρόσκληση και προσωπική επίσκεψη του γνωστού αστροφυσικού της ΝΑΣΑ κ. Θ. Οικονόμου ο οποίος γνωστοποίησε την άποψη του σε ΜΜΕ ενώ για την Κρήτη η ύπαρξη του αστεροσκοπείου στον Σκίνακα είναι απόδειξη τούτου. Η κοινή ανησυχία που επιδιώκει να αντιμετωπίσει το έργο είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας στις τρεις  περιοχές παρέμβασης μέσω της αξιοποίησης του θεσμού των Γεωπάρκων με προέκταση του όρου «Γεω» προς τον ουρανό και τα άστρα (εξ ου και το ακρωνύμιο του). Η επισκεψιμότητα, κατ’ επέκταση η τουριστική ανάπτυξη αποτελούν το κοινό κλειδί για την επιβίωση των κατοίκων και τη δημιουργία απασχόλησης στις περιοχές  κάτι που τονίζεται στις διάφορες στρατηγικές για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Η  επιστημονική διάσταση που προσδίδει ο θεσμός των Γεωπάρκων ενισχύεται με την ανάπτυξη της αστροπαρατήρησης ως στοιχείο επισκεψιμότητας. Τονίζεται δε ότι η πρόταση διατηρεί ως το κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα των Γεωπάρκων, το φυσικό τοπίο και επιδιώκει να το ενισχύσει αφενός με δράσεις δημιουργίας ευδιάκριτη μάρκας και αφετέρου με την σύζευξη του με την αστροπαρατήρηση.

Το έργο στοχεύει μέσω της συνεργασίας σε μια παγκόσμια καινοτομία κοινής ανάπτυξης αστροτουρισμού στα τρία Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου ώστε να καταστεί διεθνώς γνωστή η περιοχή για το θέμα αυτό. Κοινά συγκριτικά πλεονεκτήματα αποτελούν (α) οι καλές καιρικές συνθήκες που παρέχουν δυνατότητες παρατήρησης για μεγάλο μέρος του χρόνου, (β) η γεωγραφική θέση των περιοχών και η απουσία αντίστοιχων δομών στην περιοχή (αναφέρεται ως κενό χωρικό διάστημα αστροπαρατήρησης από την ΝΑΣΑ), (γ) η περιορισμένη ύπαρξη σημείων παρατήρησης του ήλιου παγκοσμίως και (δ) η απουσία αντίστοιχων υποδομών για αυτή την μορφή εναλλακτικού τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Επιδίωξη αποτελεί η προσέλκυση τουριστών από μη παραδοσιακές αγορές όπου καταγράφεται ενδιαφέρον για το θέμα πχ Κίνα και ΗΠΑ ενώ το έργο στο σύνολο του παρουσιάζει μια εντυπωσιακή συμπληρωματικότητα αφού το Τρόοδος αναπτύσσει αστεροσκοπείο απευθυνόμενο πρωτίστως στον ερασιτέχνη αστροπαρατηρητή, μαθητή και γενικού ενδιαφέροντος τουρίστα; η Σητεία αναπτύσσει πλανητάριο με αντίστοιχο κοινό στόχο ενώ (γ) το αστεροσκοπείο Σκίνακα έχει και επιστημονική διάσταση που μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες με ειδικά ενδιαφέροντα στο θέμα. Η γνωστή φυσική και περιβαλλοντική αξία των τριών Γεωπάρκων καλύπτει σαν ομπρέλα το κοινό συγκριτικό πλεονέκτημα  ώστε να καταστούν οι περιοχές ελκυστικές στον επισκέπτη.